Navigácia

Výber jazyka

Anketa

Ako často navštevujete webstránky

Celkom hlasov:
2425
Hlasovanie začalo:
10. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Kontakté informácie:

SLV s.r.o. Krajné
Krajné 52
916 16  Krajné

IČO: 36290815
DIČ: 2022164067
IČ DPH: SK2022164067
Č.ú.: 6908121002/5600


Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18359/T
Dexia banka, Myjava

Spojenia:

Správa obecných lesov
Ing. Juraj Kovár: 0917 727 603

Obchodná kancelária, vedenie spoločnosti:
sekretariát: 032 740 85 21
Ing. Pavol Egreši: 0905 358 322
E-mail: slvsro@krajne.sk

Nahlasovanie stavov meradiel:
odd. daní a poplatkov: 032 740 85 26

ČOV:
Ján Nebeský: 0907 507 578

Poruchy:
Vladimír Kováčik: 0905 726 213,                                                                                     Ing. Pavol Egreši: 0905 358 322

Ostatné dôležité telefónne čísla:

Obecné služby:
Vladimír Kováčik: 0905 726 213

Oprava osvetlenia, miestneho rozhlasu:
Bc. Pavol Macúch: 0908 503 687

Pohrebné služby:
Ján Nebeský: 0907 507 578,                                                                                       Pavol Marušic: 0907 494 131