Navigácia

Výber jazyka

Anketa

Ako často navštevujete webstránky

Celkom hlasov:
1675
Hlasovanie začalo:
10. 6. 2016
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Cenník spoločnosti SLV, s. r. o. platný od 10.12.2021

Typ: náš tip
Cenník spoločnosti SLV, s. r. o. platný od 10.12.2021

Vážený odberatelia, od 10.12.2021 vstupuje do platnosti nový cenník :

1. Cenník projektových prác – vyjadrenia

a) Stanovenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu - bezodplatne

b) Vyjadrenie pre UR a SK rodinné domy, jednoduché a drobné stavby - 17,40 € s DPH

c) Vyjadrenie pre dodatočné UR, DSP jednoduché a drobné stavby, polyfunkčné objekty, bytové domy, priemyselné objekty a areály, k rozšíreniu inžinierskych sietí, prekládke cudzích sietí, ciest, parkovísk - 43,20 €

d) Vyjadrenie k PD budovanie nových sietí pre obytné súbory, IBV - DUR, DSP, veľká priemyselná a iná výstavba, rozsiahle areálové siete, nový ťažobný priestor, ostatné akékoľvek neuvedené vyjadrenie - 86,40 € s DPH

e) Vyjadrenie k havarijnému plánu - 15,60 € s DPH

f) Vytýčenie vodovodnej siete/kanalizačnej siete v našej správe na osobu - 5 € / osoba / 15 min

g) Štúdie a investičné zámery - 62,40 € s DPH

h) Predĺženie platnosti vyjadrenia - 12,00 € s DPH

i) Vytlačenie podkladu na A4 z GIS - 1,20 € / A4

j) Poplatok za zrýchlenie vybavenie vyjadrenia do 3 pracovných dní -  3 násobok poplatku

k) Poplatok za zrýchlenie vybavenie vyjadrenia do 7 pracovných dní -  2 násobok poplatku

2. Poplatky a pokuty - zmluvné a ostatné

a) Zmluvná pokuta za vyhotovenie a doručenie upomienky za neuhradenú faktúru - 3 €

b) Poplatok za prerušenie/obnovenie dodávky pitnej vody - občan - 42,00 €

c) Poplatok za prerušenie/obnovenie dodávky pitnej vody - podnikateľský subjekt a organizácie -  84,00 €

d) Pokuta za nesplnenie si oznamovacej povinnosti (napr. zmena odberateľa/producenta OV a pod.) - 10 €

e) Pokuta za neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu - fyzická osoba - 300 €

f) Pokuta za neoprávnený odber pitnej vody z verejného vodovodu - právnická osoba - 1 660 €

g) Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie - fyzická osoba -  300 €

h) Pokuta za neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie - právnická osoba - 1 660 €

i) Zmluvná pokuta za nedovolené otvorenie prívodu pitnej vody -  500 €

j) Zmluvná pokuta za nedovolené pripojenie sa k verejnému vodovodu/kanalizácii - 330 €

k) Zmluvná pokuta za nedovolené manipulovanie s vodomerom/meradlom - 200 €

l) Zmluvná pokuta za nedostatočnú ochranu vodomeru/meradla pred poškodením - 30 €

m) Zmluvná pokuta za neumožnenie prístupu k objektom vodohospodárskej siete - 200 €

n) Pokuta za prepojenie potrubí verejného vodovodu a vlastného vodného zdroja -  1 000 €

o) Pokuta za prečerpávanie žumpy a domovej ČOV do verejnej kanalizácie -  1 000 €

p) Pokuta za nedovolené zásahy do verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie - 1 660 €

r) Zmluvná pokuta za porušenie zákazu, ktorý nie je inak pokutovaný -  200 €

Cenník k stiahnutiu : Platný cenník SLV od 10.12.2021


Príloha

Vytvorené: 13. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2022 13:41
Autor: Správce Webu